SMR 111 Комплект - лични портативни радиостанции

SMR 111

Комплект - лични портативни радиостанции

  • До 5 км обхват в равнинна открита местност
  • 8 канала с 38 CTCSS кода
  • Сканиране на каналите
Повече информация за SMR 111