SLA 310  Персонален ламинатор A3

SLA 310

Персонален ламинатор A3

  • Функционира с фолио 150-250
  • Бързо загряване 4-5 min
  • Лесна употреба
Повече информация за SLA 310

Офис