SEC 182 Научен Калкулатор

SEC 182

Научен Калкулатор

 • Графичен мултиредов дисплей
 • 240 математически функции
 • 1x CR 2032 батерия
Finished product

Основни характеристики SEC 182

Фрагментен дисплей
Изчисляване на фракции
Пермутации , комбинации
Статистически изчисления (Стандартно отклонение, Регресионен анализ)
Хиперболични, Инверсивни хиперболични функции
Експоненциален дисплей
Памет
Твърд Калъф
Размери: 117x84x158мм
 
 • Аксесоари

  Аксесоарите не са налични
 • Резервни части

  Не е наличен. Моля, свържете се с оторизирания сервизен център.

 • Към сваляне на материали

  Наръчник за експлоатация

  Не са открити документи


Подобни продукти