SBP 901 Дигитален апарат за измерване на кръвно налягане на ръка

SBP 901

Дигитален апарат за измерване на кръвно налягане на ръка

 • Измерва систоличното и диастоличното кръвно налягане
 • Измерване на пулс
 • Дигитален апарат за измерване на кръвно налагане
Повече информация за SBP 901

Филтър

 • Weight
 • Type


 • Range of measurement (pulse)

 • Range of measurement (pressure)

 • Measurement accuracy (pressure)

 • Measurement accuracy (pulse)

 • Memory of measured values


 • Auto Off


 • Power