SBX 003 Бъркалка за тесто

SBX 003

Бъркалка за тесто

 • Бъркалка за тесто за SBR 103x

Основни характеристики SBX 003

Бъркалка за тесто за SBR 103x
 
 • Аксесоари

  Аксесоарите не са налични
 • Резервни части

  Не е наличен. Моля, свържете се с оторизирания сервизен център.

 • Към сваляне на материали

  Наръчник за експлоатация

  Не са открити документи