SBP 901 Дигитален апарат за измерване на кръвно налягане на ръка

SBP 901

Дигитален апарат за измерване на кръвно налягане на ръка

  • Измерва систоличното и диастоличното кръвно налягане
  • Измерване на пулс
  • Дигитален апарат за измерване на кръвно налагане
Повече информация за SBP 901

Грижа за тялото и здравето