SAV 110 S-Видео Кабел

SAV 110

S-Видео Кабел

 • Отлично съотношение качество/ цена
Finished product

Основни характеристики SAV 110

Отлично съотношение качество/ цена

SAV 110-025 /Плик с картонена окачалка
S-видео/MD4Pin Щепсел - S-видео/MD4Pin Щепсел, дължина 2,5m

SAV 110-050 /Плик с картонена окачалка
S-видео/MD4Pin Щепсел - S-видео/MD4Pin Щепсел, дължина 5m
 
 • Аксесоари

  Аксесоарите не са налични
 • Резервни части

  Не е наличен. Моля, свържете се с оторизирания сервизен център.

 • Към сваляне на материали

  Наръчник за експлоатация

  Не са открити документи


Подобни продукти